Tâm sự tuổi xế già: Thôi cố chấp. Chấp nhận rằng mình đã cũ.

uyên nè
Ảnh chụp người già.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *